Tokievleri.Org Rotating Header Image

Diyarbakır üçkuyular toki evleri satış duyurusu

diyarbakır toki konutları

diyarbakır toki

Diyarbakır Üçkuyular 3.Etap Projesinde ek’te sunulan 2 konut 12 Eylül-30 Eylül 2011 tarihleri arasında Açık Satışa sunulacaktır.

T.C.
BAŞBAKANLIK
Toplu Konut İdaresi Başkanl.ğ.

Diyarbakır Üçkuyular 3. Etap Projesi kapsamındaki konutların satış işlemleri T.C.Ziraat Bankası A.Ş aracılığıyla yürütülecek ve Temerküz Şube Kayapınar Şubesi olacaktır. Açık Satış Yöntemiyle satışı gerçekleştirilecek konutların başvuruları, 30 Eylül 2011 tarihine kadar ilgili bankanın tüm şubeleri tarafından kabul edilecektir.

DİYARBAKIR ÜÇKUYULAR 3. ETAP TOPLU KONUT UYGULAMASI
SATIŞ DUYURUSU
Toplu Konut İdaresi Başkanl.ğ.nca, Diyarbak.r Üçkuyular 3. Etap Toplu Konut
Uygulamas. kapsam.nda 2 adet konut; ön şarts.z, kuras.z başvuru önceliğine göre
konut alma ve seçme olanağ. ile Aç.k Sat.şa sunulacakt.r.
Diyarbak.r Üçkuyular 3. Etap Projesi kapsam.ndaki konutlar.n sat.ş işlemleri T.C.Ziraat
Bankas. A.Ş’nin tüm şubeleri arac.l.ğ.yla yürütülecektir. Aç.k Sat.ş Yöntemiyle sat.ş.
gerçekleştirilecek konutlar.n başvurular., 12 Eylül – 30 Eylül 2011 tarihleri aras.nda ilgili
bankan.n tüm şubeleri taraf.ndan kabul edilecektir.
Konutlar.n sat.ş fiyat ve koşullar. ilgili banka Şubelerinde ve Toplu Konut İdaresi
Başkanl.ğ.n.n web sayfas. (www.toki.gov.tr) arac.l.ğ.yla duyurulmaktad.r.
DİYARBAKIR ÜÇKUYULAR 3. ETAP KONUTLARI
EN DÜŞÜK – EN YÜKSEK FİYAT TABLOSU
KONUT TİPİ
KONUT FİYATI (TL)
EN DÜŞÜK-EN
YÜKSEK
SATIŞ TARİHİNDE
ÖDENECEK PEŞİNAT
(TL)
VADE
(AY)
BAŞLANGIÇ
TAKSİDİ (TL)
DG
146,42 m2
(3+1)
2 adet
124.134
10% 12.413 96 1.163,76
15% 18.620 108 976,98
25% 31.034 120 775,83
*Sözleşme bedeli üzerinden (%0,825) binde sekiz, yirmibeş damga vergisi, peşinat bedeli üzerinden
binde yedi banka komisyonu ve banka komisyonu üzerinden yüzde beş BSMV sat.ş s.ras.nda
bankaca tahsil edilecektir
Konut seçimini yapan al.c.lar, tercih ettikleri konutun sat.ş bedelinin %10, %15, %25’i
oran.ndaki peşinat miktar.n. ilgili banka şubelerine yat.rarak Gayrimenkul Sat.ş
Sözleşmesini imzalayacaklard.r. Borç bakiyesi, tercih edilen peşinat miktar.na göre
%10 peşinat oran. için 96 ay, %15 peşinat oran. için 108 ay ve %25 peşinat oran. için
120 ay boyunca ayl.k taksitler halinde ödenecektir. Borç bakiyesi ve ayl.k taksitler her
y.l.n Ocak ve Temmuz aylar.nda olmak üzere y.lda iki kez, bir önceki 6 ayl.k
dönemdeki Memur Maaş Art.ş oran. dikkate al.narak İdarece belirlenecek oranda
art.r.lacakt.r. İlk taksit ödeme tarihi Sözleşme imzalama tarihini takip eden bir sonraki
ay olup, ilk 6 ayl.k dönemsel art.ş Ocak 2012 tarihinden itibaren başlat.lacakt.r.
T.C.
BAŞBAKANLIK
Toplu Konut İdaresi Başkanl.ğ.

5 Comments

 1. hamit yaşa diyor ki:

  bana güre 1 ci etap güzeldir.satılık varsa alıcısı çıkar

 2. hamit yaşa diyor ki:

  gelin gürün

 3. karadaglı diyor ki:

  seyfetin bey ev satılık ilanını siz mi veriyorsunuz ???

 4. seyfetin diyor ki:

  acilen satlı

 5. ferman karakeci diyor ki:

  ziraat bankaları böyle bir bilgi yok diyorlar nasıl baş vurabiliriz.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>