Tokievleri.Org Rotating Header Image

izmir satılık

İZMİR – Tire Toki Konutları

Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca, İzmir Tire Toplu Konut Uygulaması kapsamında 68 adet konut; ön şartsız, kurasız başvuru önceliğine göre konut alma ve seçme olanağı ile Açık Satışa sunulacaktır. Satışa açılmamış olan proje kapsamındaki diğer konutlar da, bloklardaki doluluk oranı dikkate alınarak etaplar halinde satışa arz edilecektir.

İzmir Tire Projesi kapsamındaki konutların satış işlemleri T.C.Ziraat Bankası A.Ş aracılığıyla yürütülecek ve Temerküz Şube Tire Şubesi olacaktır. Açık Satış Yöntemiyle satışı gerçekleştirilecek konutların başvuruları 30 Eylül – 30 Aralık 2009  tarihleri arasında ilgili bankanın yetkili şubeleri tarafından kabul edilecektir.

Tire Projemiz kapsamında yapılmakta olan C1-1 Blokta daha önceden 2B+Z+7 Kat ve 34 olan daire sayısı ( 2 konut ilave ) 1B+Z+8 Kat ve daire sayısı 36 olmuştur. İlave edilen daireler Zemin kata eklenerek daire numaraları değişmiştir. C1-1 Blokta ilave edilen konutlar yön ve cephe itibariyle değiştirilmemiş, yalnızca kat olarak değişmiştir ( Daha önce 1 Bodrum + 7 kat olan Blok, Zemin + 8 kat olmuştur. ). Dolayısıyla Gayrimenkul Satış sözleşmesinde bulunan kapı numaraları ve kat durumu değişikliğe uğrayan daireler olmuştur.
Konut teslim aşamasında, Bankada yapılacak olan KDV işlemleri sırasında, Gayrimenkul Satış Sözleşmelerindeki Daire no ve Kat ( Zemin, 1. Kat vb. gibi ) yönünden oluşan değişikliklerinin de aynı zamanda değişmesi gerekmektedir.

Not: Yalnızca C1-1 Blokta bu değişiklik olmuştur. Diğer Bloklar aynıdır.

Bu projemizin satış ve tanıtım ofisi adresi
Yeni mah. Atatürk Cad.K:2 /26 No:4
Tel : 0232 512 32 21