Tokievleri.Org Rotating Header Image

Kocaeli (izmit) toki arızlı konutları 179 lira taksitle

Kocaeli TOKİ

Kocaeli (izmit) toki arızlı konutları başvuru koşulları neler?, toki arızlı konutlarından nasıl ev sahibi olabilirim? diye düşünüyorsanız eğer bu yazımızı mutlaka okuyun.

Kocaeli alt gelir grubuna yönelik 516 konut Kocaeli Valiliği tarafından satışa sunulacaktır. İzmit arızlı toki konutları satışı ile ilgili detaylar aşağıdaki gibidir.

Tüm detaylar sadece Tokievleri.org adresinde

BAŞVURU ŞARTLARI:
1. T.C. vatandaşı olması,
2. Kocaeli il sınırları içerisinde 1 (bir) yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması veya il nüfusuna
kayıtlı olması, Şehit Aileleri, Maluller (Terör Malulleri) ile Dul ve Yetimleri kategorisinde
başvuracakların en az 3 (üç) yıldır ikamet ediyor olması veya il nüfusuna kayıtlı olması gerekmektedir.
3. Toplu Konut İdaresinden konut satın almamış olması ve Toplu Konut İdaresinden konut kredisi
kullanmamış olması, (Şehit Aileleri, Maluller ile Dul ve Yetimleri kategorisi hariç)
4. Kendisine eşine ve/veya velayeti altındaki çocuklara ait tapuda kayıtlı bağımsız herhangi bir
gayrimenkulün olmaması, (Şehit Aileleri, Maluller ile Dul ve Yetimleri kategorisi hariç) (Başvuru
sahibinin hisseli olarak sahip olduğu gayrimenkuller hariç)
5. Başvuru tarihi itibariyle 25 yaşını doldurmuş olması gerekmekte olup, ancak,
Eşi vefat etmiş olan çocuklu dul bayanlarda yaş şartı aranmamaktadır.
6. Aylık hane halkı gelirinin, en fazla net 2.600 TL. olması, (Başvuru sahibinin, eşinin ve velayeti altındaki
çocuklarının gıda, yol, vs. her türlü aldıkları yardımlar dahil olmak üzere toplam hane halkı aylık net
gelirinin en fazla 2.600 TL. olması gerekmektedir.)
7. Ayrıca, yukarıdaki başvuru şartlarına sahip olan;
1. Kategori olan“Şehit Aileleri, Maluller ile Dul ve Yetimlerinin” ,
2. Kategori olan“İstiklal Savaşı Gazisi, Kore Gazisi, Kıbrıs ve Vatani Hizmet Gazilerinin” ,
3. Kategori olan “En az %40 Özürlü Vatandaşlarımızın”
4. Kategori olan “Diğer alıcı adaylarının”
Başvuruları ayrı olarak 4 kategoride kabul edilecektir.
8. Bir hane halkı adına, yani kişinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları adına yalnızca bir adet
başvuru yapılabilecektir.

BAŞVURU İŞLEMLERİ :
Başvuru sahipleri;
1. Kocaeli Valiliği’nden 2 nüsha kategorisine göre Başvuru Formu temin edecektir.
2. Başvuru Formunu 2 nüsha halinde doldurarak ve aşağıda yer alan belgelerle birlikte 05-23 Eylül 2011
tarihleri arasında Kocaeli Valiliği’ne başvuracaklardır. Başvuru sırasında, vatandaşların 2 nüsha halinde
doldurdukları Başvuru Formları Valilik tarafından kategorisine göre numaralandırılarak bir nüshası
başvuruda istenilen evraklarla teslim alınacak ve 1 nüshada başvuru sahibine geri verilecektir.
3. Kimlik tespiti için Nüfus Cüzdanı ibraz etmek şartı aranacaktır. Başvurular şahsen yapılacaktır.
Başvuruların kabul edileceği yer : Kocaeli Valiliği
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BİLGİ VE BELGELER :
Başvuru sahipleri;
1. Nüfus Cüzdanı fotokopisini,
2. İl/ilçe Nüfus Müdürlüğünden onaylı vukuatlı nüfus kaydı ve adrese dayalı kayıt sistemine göre alınacak
olan ve son 1 (bir) yıldır Kocaeli il sınırları içerisinde ikamet ettiğini kanıtlayacak belgeyi; Şehit
Aileleri, Maluller (Terör Malulleri) ile Dul ve Yetimleri kategorisinde başvuracakların en az 3 (üç
) yıldır ikamet ediyor olması veya il nüfusuna kayıtlı olması gerekmektedir.
3. Hane halkı gelirinin en fazla net 2.600 TL olduğunu kanıtlayan gelir belgeleri,
Başvuru sahibi evli ise kendisi, eşi, velayeti altındaki çocuklarından çalışan varsa kendisinin
eşinin ve velayeti altındaki çocuklarının ayrı ayrı gelirini kanıtlayan belgeler (tabi olarak
çalıştıkları sosyal güvenlik kurumlarından çalıştığına dair alınan belgeler ile maaş bordroları,
maaş belgeleri, vb.)
Başvuru sahibi, eşi veya velayeti altındaki çocuklardan herhangi biri çalışmıyorsa Sosyal
Güvenlik Kurumundan çalışmadığına dair belgeleri,
Ayrıca,
Şehit Aileleri, Maluller ile Dul ve Yetimleri, kredi kullanım durumuna göre
T.C. Emekli Sandığından alacakları “Belgeyi”
Gaziler’de T.C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünden alacakları “Gazi
Kimlik Belgesi”ni,
Özürlü vatandaşlarımız, Özürlüler İdaresi tarafından verilen kimlik kartının
fotokopisi veya tam teşekküllü bir devlet hastanesinden alınmış sağlık heyet
raporunu (en az % 40 özürlü olduğuna dair)
İbraz edeceklerdir.
Başvuru sahipleri, Başvuru Formunda istenilen diğer bilgileri vermekle yükümlü olacak olup,
ayrıca başvuru formu imzalayarak kendisinin, eşinin ve velayeti altındaki çocuklarının kira,
faiz geliri vb gelirinin olmadığını beyan edecektir.
KURA ÇEKİLİŞİ :
1. Şehit Aileleri, Maluller (Terör Malulleri) ile Dul ve Yetimlerine kuraya girmeden konut alma hakkı
tanınacak, ancak bu kişilerin konutları öncelikli olarak kura ile belirlenecektir.
2. İstiklal Savaşı Gazisi, Kore Gazisi, Kıbrıs ve Vatani Hizmet Gazilerine konut sayısının %5’i kadar
kontenjan ayrılacak ve hak sahipleri kura ile belirlenecektir. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi
olamayan başvuru sahipleri diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte tekrar kuraya tabi
tutulacaktır.
3. Özürlü vatandaşlarımıza konut sayısının %5’i kadar kontenjan ayrılacak ve hak sahipleri kura ile
belirlenecektir. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri diğer alıcılar
kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte tekrar kuraya tabi tutulacaktır.
4. Diğer başvuru sahipleri, İdaremiz genel uygulamalarında olduğu üzere başvuru sayısına göre gerektiği
takdirde kura ile belirlenecektir.
Konut Alma Hakkı ve Konut Belirleme Kurası” noter huzurunda; Valilik ve İdare yetkilileri denetiminde
08 Ekim 2011 tarihinde gerçekleştirilecektir. Kura çekiliş yeri ve programı daha sonra açıklanacaktır.
Kura çekim işlemleri belirlenen kategori önceliğine göre gerçekleştirilecektir.
1. Sırada Şehit Aileleri, Maluller ile Dul ve Yetimlerin konutları,
2. Sırada gazilerin konut Alma hakkı ve konut belirleme kurası
3. En az %40 Özürlü Vatandaşların konut Alma hakkı ve konut belirleme kurası
4. Diğer başvuru sahiplerinin Konut Alma Hakkı ve Konut Belirleme kurası,
Konut Alma hakkı ve Konut Belirleme kurasında;
Kurada konut sayısı kadar asil alıcı belirlenecek olup aynı anda asil alıcıların konutları da kura ile
belirlenecektir.
Konut sayısının %60’ı kadar yedek alıcı belirlenecektir.
Satışa sunulan konut sayısından daha az başvuru olması durumunda kura çekilişi yapılmayacaktır.
Başvuru şartlarını sağladıklarını kanıtlayarak hak sahibi olanlar kategorilerinin önceliğine ve başvuru
sıralamasına göre İdarenin hazırlayacağı ve ilan edeceği program doğrultusunda konut seçim ve
sözleşme imzalama işlemlerini İdarenin kullanıma açacağı bloklar arasından gerçekleştireceklerdir.
KURA SONRASI İBRAZ EDİLECEK BELGELER:
1.Kategori Şehit Aileleri, Maluller ile Dul ve Yetimleri hariç olmak üzere diğer 3 kategoriden hak sahibi
olarak belirlenen vatandaşlar, İl/ilçe Tapu Sicil Müdürlüğünden başvuru sahibinin, kendisine, eşine ve/veya
velayeti altındaki çocuklarına ait tapuda kayıtlı herhangi bir bağımsız gayrimenkulün bulunmadığına dair
belgeyi 10-14 Ekim 2011 tarihleri arasında Kocaeli Valiliği’ne ibraz ederek başvuru şartlarına sahip
olduklarını kanıtlayacaklardır. Kanıtlayamayanların hakları iptal edilecektir.
Gerekli görüldüğünde ek belge istenebilecektir.

EVRAK İBRAZ EDEREK HAK SAHİBİ OLAN ŞEHİT AİLELERİ, MALULLER İLE DUL VE
YETİMLERİ;

a) 01-22 Kasım 2011 tarihler arasında T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Alemdar şubesinde “Konut Tahsis
Belgesi”ni imzalayacaklardır.
b) “Konut Tahsis Belgesi”, Hak Sahipliği Belgesi ve kişişel bilgiler ile birlikte kredi başvurusu
T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Alemdar Şubesi tarafından T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Bireysel Krediler
Daire Başkanlığı’na iletilecektir.
c) T.C. Ziraat Bankası A.Ş. tarafından İdareden talep edilen kredi tutarları konut satışına aracılık
eden Banka şubesinde hak sahipleri adına açılan hesaba aktarılması için İdare tarafından talimat
verilir. Aktarılacak olan kredi tutarı konut bedelinden mahsup edilir, bakiye borç kalması
durumunda 120 ay vadeyle ödenir. Ancak, seçilen konutun bedelinin kredi tutarından düşük
olması durumunda; satış bedeli dışında kalan masraflar ve vergiler dikkate alınarak kredi
ödemesi yapılır ve bu miktar kredi tutarını geçemez.
EVRAK İBRAZ EDEREK HAK SAHİBİ OLAN VE TOPLU KONUT FONUNDAN ŞEHİT
AİLELERİNE, MALÜLLERİ İLE DUL VE YETİMLERİNE AÇILACAK FAİZSİZ KONUT
KREDİSİNİ KULLANMAKSIZIN 1. KATEGORİDE SÖZLEŞME İMZALANMAK İSTENMESİ
DURUMUNDA;

01-22 Kasım 2011 tarihleri arasında kura ile belirlenen konuta ilişkin peşinat (peşinatın yarısı
sözleşme imzalama aşamasında kalan yarısı da 3 ay sonra olan 01-30 Mart 2012 tarihleri arasında
tahsil edilecektir.) bedelini yatırarak sözleşme imzalayacaklardır.
Söz konusu kişilere bu satış kampanyasından bir defaya mahsus olmak üzere konut satışı yapılacaktır.
Konutlar, 4.000 TL peşin 240 ay vadeli sabit taksit ödemeli ve taksit başlangıçları konut teslimlerini
takip eden ay itibariyle başlayacak şekilde satılacaktır.
SÖZLEŞME İMZALAMA İŞLEMLERİ
1. kategori şehit aileleri, maluller ile dul ve yetimleri kredilerinin T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Alemdar
Şubesine aktarımı yapıldıktan sonra sözleşme imzalama işlemlerini gerçekleştireceklerdir.
2. kategori gaziler ile 3. kategoride belirlenen asil hak sahipleri, Sözleşme İmzalama işlemlerini 01-22 Kasım
2011 tarihleri arasında gerçekleştirecektir.
Hak sahipleri Bankada şerefiyeli konut bedeli üzerinden T.C.Ziraat Bankası A.Ş. Alemdar Şubesinde
Sözleşme imzalayacak ve ayrıca peşinatı (peşinatın yarısı sözleşme imzalama aşamasında kalan yarısı
da 3 ay sonra olan 01-30 Mart 2012 tarihleri arasında tahsil edilecektir.)yatıracaklardır.
Asil hak sahipleri sözleşme imzalama işlemlerini tamamladıktan sonra kalan konutlar için yedek hak
sahipleri kura sıralamasına göre ilan edilecek tarihlerde işlemlerini yapacaklardır.
Konutlar teslimli satılacak olup, sözleşme imzalama işlemleri sırasında ilgili konuta ait KDV tutarı da
ödenecektir.
Sözleşme imzalamayan, peşinatını yatırmayan, banka komisyonu ödemeyen ve ayrıca KDV
yatırmayan hak sahiplerinin konut alma hakları iptal edilecektir. Sözleşme imzalanmış ise
sözleşmeleri feshedilerek ödenen peşinat ve taksit tutarları masraflar tahsil edildikten sonra faizsiz
olarak iade edilecektir.
OTURMA KOŞULU ve İADE İŞLEMLERİ ;
Alt gelir grubu projelerinde hak sahibi olup sözleşme imzalayanlar konutlarını borçları bitene kadar
devredemeyeceklerdir.
Ayrıca, sözleşme imzalanan konut için borç bitene kadar, alıcının veya ailesi için ikamet koşulu
aranacak olup, alıcının, kendisinin, eşinin veya çocuklarının söz konusu konutta ikamet etmediklerinin
tespit edilmesi halinde sözleşmeleri feshedilecektir.
Gerçeğe aykırı beyanda bulunulması halinde, kurada hak sahibi olanların konut alma hakları
iptal edilecektir. Sözleşme imzalanmış ise sözleşmeleri feshedilerek gerekli hallerde ödenen
peşinat tutarları irat kaydedilecek ve ödenen taksit tutarları masraflar tahsil edildikten sonra
faizsiz olarak iade edilecektir.
KONUTLARIN SATIŞ ESAS VE KOŞULLARI :
Kocaeli İzmir Arızlı Alt Gelir Grubu Konut Projesi kapsamında, CY-B tipi 2 oda 1 salon nitelikli brüt
67,50 m
2
büyüklüğe sahip toplamde 516 at konut satışa sunulacaktır.
Şerefiyeli konut fiyatları ile belirlenen 2. Kategori Gaziler ve 3. Kategori En az %40 Özürlü Vatandaşlar
ve 4.Kategori Diğer alıcılar için satış koşulları ve başlangıç taksitleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Konutlar, 4.000,00 TL peşinat bedeli ve borç bakiyesinin aylık taksitler halinde 180 ay boyunca ödenmesi
koşulu ile satılacak olup peşinatın yarısı sözleşme imzalama aşamasında kalan yarısı da 3 ay sonra olan 01-30
Mart 2012 tarihinde tahsil edilecektir.
Konutların peşinat bedeli üzerinden %0,7 (binde yedi) banka komisyonu ve banka komisyonu
üzerinden yüzde %5 (yüzde beş) BSMV satış aşamasında Banka tarafından tahsil edilecektir.
Şehit Aileleri, Maluller ile Dul ve Yetimleri kategorisindeki hak sahipleri, Şehit Aileleri, Maluller ile Dul
ve Yetimlerine açılacak faizsiz konut kredisinden faydalanacağından, tahsis edilen kredi tutarı konut
bedelinden mahsup edilecek, bakiye borç kalması durumunda 120 ay vade ile aşağıda yer alan artış
esaslarına göre ödenecektir. Ancak, belirlenen konutun bedelinin kredi tutarından düşük olması
durumunda; satış bedeli dışında kalan masraflar ve vergiler dikkate alınarak kredi ödemesi yapılır ve bu
miktar kredi tutarını geçemez.
Her dört kategori için de borç bakiyesi ve aylık taksitler her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda
iki kez, bir önceki 6 aylık dönemdeki memur maaş artış oranı, ÜFE ve TÜFE oranlarından en düşük olana göre
artırılacaktır. İlk dönemsel artış teslim tarihine göre İdarece belirlenecektir.
Taksit ödemeleri, konut teslim tarihini takip eden ay itibariyle başlatılacaktır.
Sözleşme imzalama işlemleri T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Alemdar Şubesi’nde gerçekleştirilecektir.
Konut satış bedellerine KDV, Banka Komisyonu (BSMV ile birlikte) dahil edilmeyecek olup bu tutarlar hak
sahibi olacak alıcılara aittir.
Konutlar sözleşme imzalama tarihinden itibaren 30 ay içerisinde teslim edilecektir.
Satış bedelleri KDV hariç bedeller olup, Gayrimenkul Satış Sözleşmesinde belirtilen satış bedeli ve teslim
tarihine kadar gerçekleşen dönem artışları toplamı üzerinden hesaplanan tutar esas alınarak 3065 sayılı yasa
kapsamında geçerli KDV oranı üzerinden Katma Değer Vergisi tutarı konutun teslimi öncesinde peşin tahsil
edilecek, ayrıca vade sonuna kadar altı aylık artış dönemlerinin başında borç bakiyesine uygulanan artış tutarı
üzerinden KDV tahsil edilecektir.
Gayrimenkul satış işlemleri Özel Hukuk Hükümlerine tabidir.
AYRINTILI BİLGİ İÇİN :
TOKİ  Bilgi Hattı : 0 312 565 20 65

Son Başvuru tarihi 23 Eylül 2011

TOKİ Arızlı’da 1206 Konut Yapacak haberini daha önce sunmuştuk şimdi ise bu konutların teslim töreni yapılacaktır.

Eski kocaeli toki haberi.

Işık, düzenlediği basın toplantısında, son günlerde kamuoyunun gündeminde yoğun şekilde yer alan, zaman zaman üzücü olayların da yaşandığı Arızlı Irak Konutlarıyla ilgili düşüncelerini ve çözüm önerilerini kamuoyuyla paylaşmak istediğini belirtti. “Asrın felaketi” olarak adlandırılan Marmara depremini yaşayanlardan birisinin de kendisi olduğunu ifade eden Işık, zor bir süreç geçirdiklerini, depremin ardından başıboşluk, kurumlar arası koordinasyonsuzluk ve çaresizlik yaşandığını ileri sürdü. Arızlı konutlarında, dönemin Irak Devlet Başkanı Saddam Hüseyin’in TÜPRAŞ’a 10 milyon dolar değerinde petrolü, depremzedeler yararına harcanması koşuluyla hibe ettiğini anımsatan Işık, bu süreçte bazı adımlar atıldığını, bunların içinde onayladıkları ve onaylamadıkları adımların olduğunu belirtti.

Marmara depreminde mağdur ve hak sahibi olan herkesin konutunu aldığını, sorunu, depremde mağdur olmuş, yakınını kaybetmiş ancak hukuken hak sahibi olmayan insanların yaşadığını ifade eden Işık, şöyle konuştu: “Irak Konutları yapıldığı zaman devlet 5 yıl süreyle depremde mağdur olan ancak hak sahibi olamayan kişilerin geçici barınması için bu evleri tahsis etti. Süre sonunda bu evlerden çıkılmasını taahhüde bağladı. Sürenin dolmasının ardından burada barınan ailelerin gideceği yer olmaması nedeniyle süre, bir kez daha uzatıldı. Arızlı ve Yuvacık’taki Irak konutlarında oturan vatandaşlarımız, evlerin kendilerine verilmesi, hibe edilmesi gerektiğini düşünerek hukuk süreci başlattı. Yerel mahkemeye açılan davada, mahkeme taleplerini haklı bulmadı. Daha sonra olay Yargıtay’a gitti. Yargıtay’da bu evlerin kendilerine bedelsiz olarak verilmesi talebini reddetti.”

Işık, TOKİ ile söz konusu depremzedeler için bin 206 konutluk projenin 706 konutluk ilk etabını 1 Haziranda ihale ettiklerini, inşaatına başlanan konutların depremzedelere düşük peşinatla ve evlere taşınana kadar ödeme yapılmaksızın, taşındıktan 1 ay sonra kira öder gibi taksit ödemek kaydıyla verileceğini kaydetti. Yaşanan süreçte Arızlı bölgesindeki konut sakinleriyle de görüştüklerini ve sorunlarını dinlediklerini dile getiren Işık, şöyle devam etti:

“Mart ayında gerçekleştirdiğimiz ziyarette Arızlı sakinlerini projemize dahil olmaya davet ettik. Teklifimize oradaki deprem mağdurlarının büyük bölümü ‘evet’ dedi. Ancak küçük bir grup evleri bedelsiz alma mücadelelenin süreceğini ifade ederek, diğer grubun da adım atmasına engel oldu. Bugün bu çağrımı yineliyorum. Yuvacık ve Arızlı bölgesinde Irak konutlarında oturan deprem mağduru tüm insanlarımıza sesleniyorum; Arızlı bölgesinde TOKİ aracılığıyla yaptırdığımız sosyal konutlardan faydalanma imkanı sağlıyoruz, buyurun gelin. Konutlarınız tamamlanana kadar da süre dolmuş olsa dahi şu anda oturduğunuz konutlarda oturmaya devam edin. Sizler de depremde mağdur olduğu halde hak sahibi olamayan diğer depremzedeler gibi ev sahibi olun.”

KONUTLARIN KAMU LOJMANI OLARAK KULLANILMASI
Işık, bir gazetecinin “Irak hükümetinin deprem yaralarının sarılması için yolladığı yardımla yapılan konutların kamu lojmanı olarak kullanılmasının doğru olup olmadığı” yolundaki sorusunu ise şöyle yanıtladı: “Kocaeli Milletvekili Fikri Işık olarak, depremzedeye harcanması gereken kaynağın kamu konutu olarak kullanılmasını onaylıyor musunuz? sorusuna cevabım kısa ve net, ‘hayır onaylamıyorum’. Bu benim açımdan cevabı net bir soru. Bu para, afet sonunda depremzedelere harcanması için gönderilen bir paradır. Bunun kamu lojmanı yapımında kullanılması fikri, bana göre son derece yanlıştır. O günkü yönetim bunu baştan böyle planlamış ve kimse itiraz etmemiş. Kocaeli’nde ve Marmara Bölgesi’nde hak sahiplerine yönelik devletin yaptırdığı
konutlar 80, 90, en fazla 100 metrekare. Irak Konutları 130 metrekare ve lüks konutlar. Demek ki buraların kamu konutu olarak kullanılması dönemin yöneticilerince projelendirilmiş, hedeflenmiş…

Burada oturan deprem mağduru insanlar hukuka gitmiş ve hukuk bu kişileri haklı bulmamış. Fakat depremzedelerin konutlardan çıkartılarak yerine bürokratların yerleştirildiği de doğru değil. Arızlı’da 2000-2001 yılında bu konutlarda 54 kamu görevlisi ikamet ediyormuş, hala 54 kamu görevlisi oturuyor. Depremzede çıkartılıp, yerine kamu görevlisi yerleştirilmiyor. Bu fiili durumu devralmış iktidar partisi milletvekili olarak soruna çözüm üretmem gerekir. Derdim bu çözümü üretmektir, bu çözümü adil bir şekilde ürettiğimize de inanıyorum.” Işık, konutların parasının depremzedeler için kullanılmak üzere Kızılay’a gönderildiğini de anımsatarak, konutların Kızılay’a devredilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

27 Comments

 1. esmeray dikici diyor ki:

  toki arıyoruz bizlere evlerin teslim tarihi ile ilgili geri dönüş yapan olmadı,bizlerin kayıtlarda telefon numaralarımız mevcuttur en azından kısa mesajla da olsa bilgilendirme yapılması gerekmiyor mu?yada basın aracıgıyla teslim konusunda bir bilgilendirme yayınlanması gerekiyor bu kadar inan bir umutla alsı şimdide bir umutla ne zaman teslim edilecek konusunda merakla beklemektedir.en azından bilrsin ki insanlar ona göre kendilerini düzenini kursun.lütfen artık insanlara direk yolla bilgilendirme yapılsın…

 2. esmeray dikici diyor ki:

  arızlıda yapılan toki akpınar konuklarının teslim tarihini tam olarak söylerseniz seviniriz.en azından sitenizde yayınlarsanız seviniriz insanlar merak içinde teslim tarihini merak etmektedir tam bir zaman dlimi olursa.

 3. taner çınar diyor ki:

  ben ordaki yetkiliyle konuştum en geç 2012 ağustosta anahtar teslim edeceklermiş evler merkazi sistem ısıtmaymış biz sadece ocak ve banyo sıcak su için şofben alacakmışız

 4. BİÇER YAPI TESİSAT diyor ki:

  BİÇER YAPI TESİSAT BAYMAK YETKİLİ ANA BAYİ OLUP TOKİLERDEKİ HERTÜRLÜ HERMETİK KOMBİ ŞOFBEN RADYATÖR VE ASPİRATÖR MONTAJLARINDA UYGUN FİYATLARIYLA HİZMETİNİZDEDİR. DİREKT ULAŞABİLECEĞİNİZ TEL: 0 5339344966 – 0 3123216065

 5. murat öztürk diyor ki:

  evler bu yıl içinde teslim edilcekmiş gittik baktık biz ama herkez baska bi ay ismi söylüo tam olarak bilen varmıı

 6. nurten taşdemir diyor ki:

  merve hanım acaba başkasına devir şansı yokmu ben almak istiyorumda siz tabi haberdarsınızdır lütfen burdan vazgeçmiş olanlar bana yazarlarsa sevinirim ev alabilirsem ayrı kaldığım oğlumu yanıma almak isyiyorum tabi ben bu şansı kaçırdım eyer devretmek isteyen olursa beni haberdar edin lütfen

 7. merve yılmaz diyor ki:

  merhaba ben merve bana ev çık arızlı toki konutlarından çok şükür çok istiyoduk ama şöyle bi sorun var eşimin işinden bize çok ters bir mevki kalıyor istanbul tarafında eşimin işi.acaba şuanlık kendimiz geçinceye kadar kiraya verme durumu olurmucevaplarsanız memnun olurum

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>